Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Školení

Vedle rekvalifikačních kurzů nabízíme školení, která nejsou omezena podmínkami akreditace. Firemní školení, z důvodu maximální efektivity předávání znalostí a vědomostí, nabízíme ve dvou stupních. Pro začátečníky a pro pokročilé. Na základě dlouholetých zkušeností a spolupráce s klienty, jsou nabízené kurzy obsahově, časově a účelově plně přizpůsobeny aktuálním potřebám zaměstnavatelů a zcela pokrývají jejich standardní potřeby.

 

Délky jednotlivých školení jsou pouze orientační a lze ji na přání prodloužit, nebo zkrátit. Naše filosofií je předání maximálního množství informací, v co nejkratším čase, s důrazem na dlouhodobé zapamatování nabytých vědomostí klientem. Toho dosahujeme důrazem na fixaci znalostí pomocí propracovaných komplexních příkladů, které klienti zpracovávají pod dohledem lektora.

 

Zaměstnavatelům nabízíme formou dotazníkového šetření rozřazení klientů do znalostně podobných skupin. Rozřazení klientů do skupin pomůže lépe zacílit obsah výuky a zefektivnit přenos informací.

 

Jsme akreditované ECDL testovací středisko. Nabízíme jak výuku, tak ECDL testování. Vlastníme pevnou testovací učebnu umístěnou v sídle naší společnosti. Pro účely úspory času klienta disponujeme také mobilní testovací učebnou - jsme schopni provést testování přímo u Vás.

 

Provádíme následující typy kurzů:

  • Základní kurzy( Windows,Word, Excel, Access, PowerPoint atd.)
  • Pokračovací  (Windows, Word, Excel, Access atd.)
  • ECDL (příprava na zkoušky z kteréhokoli modulu, provedení testování